Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk våren 2019

Skapad 2019-04-17 13:25 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Hur utvecklar vi språkarbetet?

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Utifrån analysen av TRAS-kartläggningen har vi kunnat se att barngruppen behöver stärkas inom områdena kommunikation och samspel.

Vi vill även spinna vidare på barnens intresse och nyfikenhet för skriftspråk och bokstäver.

Vi vill även ge barnen möjlighet att utveckla sin språkförståelse, språkliga medvetenhet, ordförråd och förmåga till uppmärksamhet.

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Vi kommer att fortsätta vårt språkarbete i Bornholmsgrupperna.

kommunikation och samspel

 

Barns inflytande: 

Språk: Vi berättar sagor, läser böcker och har boksamtal, både spontant och i planerade situationer. Sjunger, leker med språket, läser ramsor, rimmar. Bornholmsgrupper tre dagar per vecka. Läsvila med de barn som är vakna varje dag efter maten.

Matematik: Vi spelar spel, lägger pussel, bygger med klossar och annat material. Reflekterar med barnen, benämner vad som sker i olika situationer och använder matematiska begrepp.

Digitalisering: Använder oss av projektorer och smartboarden för att projicera t.ex. bokstäver på väggar och golv, på stora papper och på whiteboarden, låter barnen leka och skriva/rita/måla på de projicerade bilderna. Lekskriver på datorn.

Teknik: Bygger med klossar och annat material. Reflekterar med barnen, benämner vad som sker i olika situationer och använder tekniska begrepp.

Naturvetenskap: Experimenterar och utforskar tillsammans med barnen och lär nya begrepp.

Rörelse: Rörelseaktivitet varje dag före språkgrupperna med sång och dans.

Normer och värden. Läser kompisböcker varje dag efter maten med de barn som är vakna.

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi gör barnen delaktiga genom att de får vara med och utforska, reflektera och prova sig fram. 

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?
Dokumentations och utvärderingsmetoder.

Bilder, filmer, dokument 1 2 3.

Vi gör barnens egen dokumentation (gemensamt i grupperna) i slutet av arbetet.

________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: