Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2019-04-17 13:38 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Vi ska få ta hand om några fjärilslarver och följa med dem i deras utveckling ifrån larv till färdig fjäril. Vi ska därför läsa på och lära oss om fjärilarna och deras liv för att på bästa sätt kunna ta hand om våra nya vänner.
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vi ska få ta hand om några fjärilslarver och följa med dem i deras utveckling ifrån larv till färdig fjäril. Vi ska därför läsa på och lära oss om fjärilarna och deras liv för att på bästa sätt kunna ta hand om våra nya vänner.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva en livscykel hos en fjäril
 • dokumentera och observera fjärilens utveckling i bild och/eller skrift
 • du ska kunna beskriva hur en insekt ser ut och berätta varför exempelvis en spindel inte är någon insekt.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Din förmåga att kunna berätta om en fjärils liv, från ägg till vuxen fjäril. Det här visar du genom att muntligt berätta för din lärare, med eller utan stöd av en bild.
 • Din förmåga att observera och dokumentera dina intryck från vår fjärilsodling. Det här visar du genom att titta på och rita/skriva ner vad du sett
 • Din förmåga att sätta ord på varför ett djur är en insekt eller ej. Det här visar du genom att i gruppsamtal fundera kring vad som är speciellt för en insekt.

 Undervisning

 • Vi kommer att få följa några larver ifrån larv till färdig fjäril.
 • Se filmer och läsa fakta texter om insekter.
 • Ta hjälp av och göra egna tankekartor för att ta till oss fakta.
 • Skriva egna faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: