Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

God Natt Alfons Åberg

Skapad 2019-04-17 13:45 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
I vårt projekt "läslyftet" ska vi föra boksamtal. Det gör vi genom att läsa och arbeta med boken "God Natt Alfons Åberg" som är busig och inte vill sova.

Innehåll

Bakgrund

Under vårterminen 2019 ska vi på våra pedagogiska träffar arbeta med skolverkets kompetensutveckling läslyftet som heter "Läsa och berätta" Läslyftet syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs -och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och bildspråk. Läslyftet är indelat i fyra moduler:

 •   Högläsning
 •   Samtala om texter
 •   Berätta
 •   Läsmiljö och läsande förebilder

Vi startade vårt läsprojekt med  boken "Petter och hans fyra getter" och därefter sagan om "Vanten".  Vår tredje bok som vi ska arbeta med är "God natt Alfons Åberg" och med den kommer vi ha boksamtal då vi för dialogisk högläsning och ställer olika tolkning och värderingsfrågor. 

Mål och syfte

Syftet med boksamtal är att utveckla barnens tänkande, ge upphov till samtal, att lyssna samt dela med sig av tidigare erfarenheter.  Utveckla förståelse kring sig själv, andra och sin omvärld.

Arbetssätt

Vi kommer på olika sätt arbeta med sagan för att ge barnen bästa möjlighet att praktisera sin förståelse och sitt tänkande då vi för boksamtal kring boken. Vi anpassar våra aktiviteter för åldersgruppen 1-4 år.

  

Start på projektet; 

Utan att ha läst boken, prata om första sidan med liten grupp barn och därmed få fram barnens sätt att tolka sidan.

Ha som inledande fråga. Vad har hänt?

Anteckna eller spela in barnens reflektioner och funderingar.

Följdfrågor med analys oh tolkning ställs under samtalets gång tex varför är han ledsen, hur ser man ut när man är ledsen, känns det när man är ledsen, vem är på bilden, vad tror ni han ska göra, vad kan man göra när någon är ledsen, vilken tid är det, hur ser det ut genom era fönster, när går du och lägger dig, vad gör du då osv

Därefter kommer vi att arbeta med boken på olika sätt och under projektets gång ha flera boksamtal med boken. Då vi har boksamtal är    barnen indelade i små grupper för att ge alla möjlighet att uttrycka sig och ta del av andras berättelser.

 •      Dialogisk högläsning
 •      Berätta sagan med figurer
 •      Berätta sagan med flanobilder
 •      Visa sagan med projektor
 •      Se på videofilmer
 •      Bygga en miniatyrvärld ute där Alfons bor, då vi använder naturmaterial, lim, färger, papper m.m
 •      Återkommande boksamtal då vi följer barnens utveckling.

Litteratur; "Boksamtal med bilderböcker" Agneta Edwards

Uppföljning/utvärdering/utveckling

 Utvärdering och uppföljning gör vi  på arbetslagets planeringar.

Vi uppdaterar på lärloggen  vad vi gör och  skickar ut bilder till alla föräldrar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: