Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä åk 7 Ma Bråk & Procent , MSR, CB, FL, DJ

Skapad 2019-04-17 14:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bråk och procent åk 7
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde t.ex. 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt  när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. 

Innehåll

Åk 7 vt-19 Bråk och procent

Mål för elev

Du skall kunna 

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken av olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till olika nämnare
 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

Genomförande 

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper. Parallellt arbetar du också i din egen bok med kapitel 5 BRÅK och kapitel 6 PROCENT. Arbetsområdet bedöms kontinuerligt samt utifrån diagnoser och avlutande prov den 26 april.

Bedömning

Vi kommer bedöma följande förmågor:

 1. Din problemlösningsförmågadär du kan lösa olika sorters problem där du behöver använda olika metoder. Hur väl du använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
 2. Din metod. Val av metod, som du använder för att lösa uppgiften, är det den effektivaste?
 3. Din förmåga att kunna resonera om olika uppgifter rörande bråk och procent. Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
 4. Din förmåga att kommunicera och redovisa med ett korrekt matematiskt språk.

Innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. 
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 

Kursplanemål

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Jä åk7 Ma Bråk & Procent, vt 19

-->
--->
---->
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett ..
Du löser problemet men kommer inte alltid fram till rätt svar. Du löser delar av problemet på ett korrekt sätt. i huvudsak fungerande sätt
Du löser problemet och kommer fram till ett korrekt svar. Du är osäker på den effektivaste matematiska strategin att använda, istället löser du problemet genom att t.ex. prova dig fram. relativt väl fungerande sätt
Du löser problemet och ditt svar är korrekt avrundat och har rätt enhet. Du är säker på den effektivaste matematiska strategin att använda. väl fungerande sätt
Metodförmåga
välja och använda… .. matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar med tillfredsställande resultat, både i bråk och procent i huvudsak fungerande
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar med gott resultat, både i bråk och procent ändamålsenliga
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar med mycket gott resultat, både i bråk och procent ändamålsenliga och effektiva
Resonemang
Du kan föra…
En av dina kamrater har gjort följande beräkning: = Det är fel. Förklara för din kamrat varför det är fel. Du kan med hjälp av ord eller bilder förklara felet.
En av dina kamrater har gjort följande beräkning: = Det är fel. Förklara för din kamrat varför det är fel. Du kan matematiskt förklara felet på något sätt till exempel genom att göra om bråket till decimalform.
En av dina kamrater har gjort följande beräkning: = Det är fel. Förklara för din kamrat varför det är fel. Du kan matematiskt förklara felet på flera olika sätt genom att göra om bråket till decimalform, procentform, förenkla bråket eller visa att man inte kan addera täljarna. Du kan också ge ett motexempel som visar att uträkningen är fel.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning.
Du utrycker dig enkelt och tankegången går att följa. Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. i huvudsak fungerande
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. ändamålsenligt
Du uttrycker dig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematisk språk. Din redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: