Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema motion och hälsa

Skapad 2019-04-17 15:24 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Vi ska lära oss om vad kroppen behöver för att må bra. Vi ska arbeta med hur man kan förebygga olyckor och vad man ska tänka på vid nödsituationer.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Vad kroppen behöver för att må bra.

Vardagsmotion - vad är det ?

Om olika fysiska aktiviteter och vilken utrustning man behöver.

Hur man kan hantera en nödsiutation

 Om hur man förebygger olyckor.

Nya ord och symboler

 

Så här ska vi jobba:

* Vi ska läsa böcker om kroppen, motion, hälsa och nödsituationer.

* Vi ska titta på film om kroppen, motion, hälsa och nödsituationer.

* Vi ska prova lägga förband och öva på hantera stabilt sidoläge.

* Träna på att svara på frågor inom temat.

* Arbeta med nya ordbilder inom temaområdet.

 

 

Så här visar du vad du kan:

Svara på frågor om vad kroppen behöver för att må bra. (tydliggörande material)

Ge exempel på vad som menas med vardagsmotion. (tydliggörande material)

Svara på frågor om olika fysiska aktivteter och utrustning. (tydliggörande material)

Ge exempel på hur man kan agera i en nödsituation. (tydliggörande material)

Deltar i samtal om hur man kan förebygga olyckor.

Kan dra streck, ord till bild.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild. Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: