Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi 2 Hållbart företagande

Skapad 2019-04-17 15:25 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.

Innehåll

 

Individuell inlämning

 

 Målet med den här individuella uppgiften är att:

 

 

 

Eleven diskuterar sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Utgå från Uf-företag och/eller riktigt företag.

 

 

 

Utgå från UF:s showroom, sociala medier och företags hemsidor!

 

 

 

Ni kommer att undersöka ett företags beslutsfattande utifrån samhällsansvar och sammanfatta detta i en skriftlig inlämningsuppgift.

 

 

 

Utgå från följande områden: Affärsidé, affärsplan, produktutveckling, inköp och hållbar utveckling kap 2 + 4-7

 

 

 

Använd företagsekonomiska begrepp som sökord tex. affärsetik, miljömedvetna kunder, CSR (corporate social responsibility) = hållbart företagande (mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption)

 

 

 

Omfång max 1,5 sidor (600 ord)

 

Uppgifter

  • Hållbart företagande

  • Individuell inlämningsuppgift om hållbart företagande

Matriser

För
Företagsekonomi 2 hållbart företagande

E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: