Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- geometriska former // Sörgården

Skapad 2019-04-18 08:09 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik- vi lär oss de geometriska formerna och går på formjakt

Innehåll

 

 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik-geometriska former

Tidsperiod:Maj

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Sörgården

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2019-05

Planeringen Upprättad av: Angelica, Pernilla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas:

Matematik

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 Se nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Lära sig grunderna i matematik, geometriska formerna 

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Låta barnen utveckla sin förståelse för de geometriska formerna.( triangel, cirkel, kvadrat, rektangel)
-

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

genom undervisning samt under hela dagen. 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- vi dokumenterar med vårt pedagogiska dokumentationsverktyg, där föräldrarna kan läsa om barnens lärprocesser i hallen. Pedagoger samt vårdnadshavare kan ta del av projekt i Unikum.

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

-Utvärderingen gjordes av:

 Av pedagoger på Sörgården

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: