Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandlådan som mötesplats

Skapad 2019-04-18 08:17 i Bryggargården Borlänge
Förskola

Innehåll

Nuläge

Flera av de yngre barnen intresserar sig för att leka i sandlådan, samt med vatten när vi är utomhus. De leker bland annat att de bakar, samt intresserar sig för att blanda sand och vatten till olika konsistenser. Hos de yngre barnen är det ofta bredvidlek som sker, där barnen leker sida vid sida men riktar uppmärksamheten på sitt egna lekande.

Mål

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt sociala samspel och kommunikation ,samt sin fantasi och föreställningsförmåga.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Att fungera tillsammans med andra i grupp och förmågan att kommunicera med andra är en viktig förutsättning för lärande. Att få förutsättningar att mötas och kommunicera kring ett lärandeobjekt kan även stärka barnens gemenskap vilket kan bli viktigt för deras välbefinnande. I leken får barnen även möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga, dessa förmågor är viktiga för det fortsatta lärandet upp i skolåldern där förmågan att föreställa sig och ställa hypoteser blir viktig. Att fantisera och leka kan även skapa förutsättningar för känslan av flow, att hamna utanför tid och rum och vara i nuet, vilket också är viktigt för barnens välbefinnande.

Genomförande

Vi inleder med att skapa ett litet café vid sandlådan, där vi sätter upp bilder på diverse mat och fika vid ett bord. Vi tar även fram större tråg med vatten, samt spadar, hinkar och formar. Vi pedagoger går in i leken i barnen och hjälper dem att sätta ord på det som händer samt stöttar med att inleda lek mellan barn och barn samt barn och vuxen.

Vi dokumenterar barnens kommunikation, samt deras görande. Dokumentation sker i form av bilder och skrift.

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Vi följer upp vid nästa reflektionstid samt tillsammans med barnen genom att titta på bilder.

Hur går vi vidare? Vi följer upp med flera diskussioner och ser vart barnens intresse leder oss och hur vi kan utveckla arbetet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: