Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Förskola och hem

Skapad 2019-04-18 08:19 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering Förskola och hem

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Förskola och hem 

Tidsperiod: v.19

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-2,5 år.

År och datum:: vt - 19. 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Relationen och samarbete förskola - hem ska vara en förtroendefylld relation. Grunden bygger på en bra introduktion till förskolan både för barn och vårdnadshavare. Den dagliga kontakten med vårdnadshavare ska grundas på respekt och vårdnadshavaren ska känna sig trygg med att ställa frågor till pedagogerna angående deras barns vistelse på förskolan. Förskolan använder Unikum som plattform för att skicka ut information till vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskola. Förskolan ska vara tydlig i fråga om mål och innehåll vilket ger en förutsättning för barnens och vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan.
- Visa respekt för vårdnadshavarna och känna ansvar för att det byggs upp en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill skapa en trygghet för både barnet och vårdnadshavare. En trygghet i att vara på förskolan, i de olika miljöerna och med oss pedagoger. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Genom återkopplande inskolningssamtal tar vi reda på hur vårdnadshavare har upplevt introduktionen till förskolan. Där tar vi till oss för att kunna bli ännu bättre. I den dagliga kontakten och på utvecklingssamtal skapar vi tillfällen för vårdnadshavare att ställa frågor om barnet och verksamheten samt att vi berättar om barnet i verksamheten. 
- Vi ser dagligen efter barnens trygghet. Vi ser om vi behöver förändra något i hur vi organiserar oss etc. Allt för barnens trygghet! 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare, unikum, utvecklingssamtal samt återkopplande inskolningssamtal. Planeringen upprättad av:

 Maja Westberg

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: