Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa en del av världen

Skapad 2019-04-18 09:20 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
Europa är en liten del av världen men påverkar och påverkas av övriga världsdelar på många olika sätt. Vi handlar med hela världen, samarbetar med andra länder i olika organisationer bland annat EU och FN samt besöker vår omvärld som turist eller i samband med arbete. I det här projektet ska lära känna Europa lite mer och samtidigt fundera över varför levnadsvillkoren är så olika på vårt klot.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

procedurförmåga

 • att söka information om ditt närområde
 • att avgöra hur bra eller mindre bra olika geografiska källor är
 • att använda olika geografiska verktyg

begreppsliga förmåga

 • att förstå och använda olika geografiska begrepp

kommunikativa förmåga

 • att resonera om ojämlika levnadsvillkor
 • att sammanställa fakta i en fältstudie om ditt närområde

analysförmåga

 • att beskriva orsaker och konsekvenser till att livsvillkoren i världen är ojämlika
 • att föreslå olika lösningar på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

 

 utveckla dina kunskaper om 

 • namngeografi i Europa
 • de mänskliga rättigheterna

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om Europas namngeografi (öar, vatten, städer, länder, berg), Du kommer också att få lära dig mer om Europas länder och befolkning. Att världens resurser inte är rättvist fördelade är också något som du kommer att få veta mer om. FN:s överenskommelser om de mänskliga rättigheterna ska du också läsa om. I arbetsområdet kommer du att få lära dig flera olika geografiska begrepp. 

 

Centrala begrepp 
naturlandskap, kulturlandskap, väderstreck, vegetation, klimat, naturresurser, levnadsvillkor, export, import, befolkningstäthet, Baltikum, väder, befolkning, tidszon, produktion, republik, monarki, valuta, region, statschef, 

Arbetssätt

 • läsa och arbeta med faktatexter,
 • se filmer och prata om innehållet,
 • få lärarledda genomgångar,
 • arbeta med olika övningsblad och kartor,
 • och olika diskussionsövningar.

Detta kommer att bedömas...

 I ett kart- och begreppstest torsdag vecka 18

din förmåga att

 • använda och förstå geografiska begrepp

dina kunskaper om

 • namngeografi i Europa

I en fältstudie om ett närområde under vissa lektioner vecka 19 och 20

din förmåga att 

 • att sammanställa fakta i en fältstudie om ditt närområde
 • att söka information om ditt närområde
 • att avgöra hur bra eller mindre bra olika geografiska källor är
 • att använda olika geografiska verktyg

en resonerande uppgift i vecka 21

din förmåga att

 • att beskriva orsaker och konsekvenser till att livsvillkoren i världen är ojämlika
 • att föreslå olika lösningar på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
 • att resonera om ojämlika levnadsvillkor

dina kunskaper om

 • de mänskliga rättigheterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6

Matriser

Sh Ge
Europa en del av världen

Namngeografi och begreppstest

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi Europa
Jag har ännu inte visat att jag har kunskaper om Europas namngeografi.
Jag har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att ha minst 27 rätt på kartuppgiften.
Jag har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att ha minst 40 rätt på kartuppgiften.
Jag har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att ha minst 49 rätt på kartuppgiften.
Begreppstest
Jag har ännu inte visat att jag kan förstå och använda geografiska begrepp.
Jag kan förstå och använda några geografiska begrepp och jag visar det i olika begreppsuppgifter.
Jag kan förstå och använda flera geografiska begrepp och jag visar det i olika begreppsuppgifter.
Jag kan förstå och använda många geografiska begrepp och jag visar det i olika begreppsuppgifter.

Fältstudie i närområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Geografiska verktyg och fältstudier
Jag har ännu inte visat att jag kan undersöka omvärlden och sammanställa fakta i en fältstudie samt diskutera hur olika geografiska källor och verktyg kan användas.
Jag kan undersöka omvärlden och sammanställa fakta i en fältstudie. Jag använder kartor och andra geografiska källor på ett enkelt sätt. Jag resonerar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas, mitt resonemang innehåller en enkel förklaring till varför en källa var bra.
Jag kan undersöka omvärlden och sammanställa fakta i en fältstudie. Jag använder kartor och andra geografiska källor på ett bra sätt. Jag resonerar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas, mina resonemang innehåller flera förklaringar till varför källorna var bra
Jag kan undersöka omvärlden och sammanställa fakta i en fältstudie. Jag använder kartor och andra geografiska källor på ett mycket bra sätt. Jag resonerar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas, mina resonemang innehåller både förklaringar till varför källorna var bra och en jämförelse mellan dem.

Resonemang om levnadsvillkor i världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Levnadsvillkor i världen
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om olika levnadsvillkor i världen.
Jag kan resonera på ett enkelt sätt om olika levnadsvillkor i världen. Jag visar det genom att ge ett exempel som jag förtydligar med ett enkelt orsakssamband. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön.
Jag kan resonera på ett utvecklat sätt om olika levnadsvillkor i världen. Mitt resonemang innehåller ett tydligt orsakssamband. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön om de kommer ut i naturen, t ex kan batterier läcka ut giftiga ämnen.
Jag kan resonera på ett välutvecklat sätt om olika levnadsvillkor i världen. Mitt resonemang innehåller flera tydliga orsakssamband. Ex: Det är dåligt att slänga sopor på fel ställe för sopor kan förstöra miljön om de kommer ut i naturen, t ex kan batterier läcka ut giftiga ämnen. Ex 2: Det är dumt att slänga plast i haven för att många fiskar/djur får i sig den och till slut kan den även hamna i oss.
Mänskliga rättigheter
Jag har ännu inte visat att jag kan redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Jag kan redogöra för några av de mänskliga rättigheterna och kan ge exempel på vad de kan innebära för barn i olika delar världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: