Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP religionskunskap årskurs 5 läsåret 2019-2020

Skapad 2019-04-18 09:31 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för religionskunskap under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Religionskunskap
Så här kommer vi att arbeta med religionskunskap.

Innehåll

Religionskunskap årskurs 5 läsåret 2019-2020

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att utgå ifrån en historisk analysera kristendomen och andra religioner, analysera hur religioner påverkar och påverkas, reflektera, resonera och argumentera och söka information.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar 

 • Kunna beskriva de olika världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Kunna jämföra de olika världsreligionerna och kunna visa på likheter och skillnader

¤ Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 • Använda de centrala tankegångarna i de olika världsreligionerna och kunna visa på samband mellan religiösa uttryck och tankar i samhället
 • Kunna återberätta berättelser från olika religioner
 • Kunna redogöra för några religiösa högtider och traditioner och deras betydelser i samhället

¤ Reflektera över livsfrågor

 • Känna till hur olika livsfrågor kan skildras och kunna resonera och argumentera för detta (ex. rätt och fel, jämlikt eller jämställt samt livet och döden)
 • Kunna jämföra och se skillnader i synen på kärlek och vad som händer efter döden i olika religioner och livsåskådningar
 • Kunna göra ställningstaganden i moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, samt utanförskap och kränkning

¤ Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

 • Kunna och använda ämnesspecifika ord och begrepp (ex. ateist, bön och själ)
 • Kunna föra resonemang kring flickors och pojkars identiteter och koppla ihop detta med identitet, livsstil och grupptillhörighet
 • Få en förståelse för begreppen sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning
 • Kunna beskriv vad ett bra liv är för dig samt hur du kan påverka samhället i denna riktning

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Självständigt söka information och kunna avgöra om källmaterial och information är tillförlitlig
 • Använda olika källor och omvandla informationen till dina egna vardagsord

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Fördjupa insikten i religionskunskap
 • Olika religioner och livsåskådningar
 • Berättelser från religionerna
 • Förr och nu
 • Världsreligionerna (kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism)
 • Religionernas ursprung
 • Gamla testamentet
 • Nya testamentet
 • Kristendomens roll förr och nu
 • Högtider, traditioner, ritualer
 • Heliga platser och skrifter
 • Livsfrågor
 • Moraliska frågor
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas
 • Reflektera
 • Resonera och argumentera
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Religionskunskap bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2019-2020, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: