Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny10 Hållbar utveckling

Skapad 2019-04-18 11:34 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk Svenska Bild SO (år 1-3)
Vårt sätt att leva påverkar miljön och andra människor. Vad kan man göra i sin vardag för att bidra till en hållbar utveckling? Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

Innehåll

Utgångspunkt

Under v. 20-23 kommer vi arbeta med detta temaarbete. 

 

Vi kommer att utgå ifrån dessa frågor. 

Vad menas med hållbar utveckling?
Vad är återvinning?
Varför ska vi återvinna?
Vad är källsortering?
Vad händer på en återvinningsstation?
Vilket skräp går att återvinna?
Vad kan det bli för nya saker av det vi källsorterar? 

Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

 

Konkretisering av målen

Arbetssätt

 

Du kommer att

 

- få lära dig mer om olika material.
- få se filmer som handlar om källsortering och återvinning.
- få träna på att sortera skräp.

- skriva, berätta och diskutera om ämnet.

- använda sopor för att skapa ett konstverk. 

 

Begrepp: hållbar utveckling, konsumtion, återvinning, källsortering och återvinningsstation.

 

Genomförande

Du ska få arbeta praktiskt, enskilt och tillsammans med andra.  Du ska samtala, diskutera och argumentera om ämnet. Därför kommer olika ord och begrepp som har med hållbar utveckling att göra introduceras under temaarbetet. Du ska lära dig om olika material, återvinning och återbruk. Du ska lära dig hur man sorterar sina sopor och varför det kan vara bra att återvinna saker. Du ska fundera över VAD man kan göra i stället för att slänga bort sådant som man tröttnat på. Du ska också fundera över VARFÖR det är bra att ta till vara gamla saker. Du ska tillsammans med andra få fundera över hur du konsumerar (köper/använder) saker. 

Flera ämnen kommer inkluderas i temaarbetet såsom sv/sva, samhällskunskap och bild. 

Dokumentation och bedömning

Dina kunskaper om och förståelse för olika begrepp som exempelvis hållbar utveckling, återvinning och återanvändning och din förmåga att samtala om frågor som handlar om detta.

Dina kunskaper om några olika material och hur de kan sorteras.

Dina kunskaper om sopsortering och återvinning.

Vi dokumenterar kontinuerligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: