Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2019-04-18 11:57 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med att skriva olika typer av texter utifrån givna instruktioner.

Innehåll

Arbetssätt

Upplägget för varje uppgift är som en skrivuppgift vid Nationella Prov kan se ut. Detta är till för att ge eleverna både skriv och provträning samt att de tydligt ska se vad de behöver utveckla i sitt skrivande.

Vid varje uppgift kommer vi först ha en gemensam genomgång och sedan följa en instruktion och göra klart arbetet under en viss tid.

 

Bedömning

Eleverna kommer att få muntlig och skriftlig feedback på varje text för att veta vad man behöver fokusera på att utveckla vid nästa uppgift i planeringen.

Uppgifter

 • Berättandetext 1

 • Artikel

 • Berättandetext 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Skriva texter

Skriva

 • Lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berättande text
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
Jag behöver fortsätta bearbeta texter för att bli säkrare i mitt skrivande.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en tydlig text som har koppling till uppgiften.
Innehåll
(gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag behöver fortsätta bearbeta texter för att bli säkrare i mitt skrivande och utveckla mina beskrivningar.
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag varierar orden, återger händelser och förmedlar upplevelser.
Struktur - händelseförlopp
Jag behöver fortsätta bearbeta texter för att bli säkrare i mitt skrivande och få en tydligare struktur.
Jag skriver en början, ett eller flera problem, en lösning och ett slut.
Jag skriver en tydlig början, ett eller flera problem, en lösning och ett tydligt slut.
Struktur - röd tråd
 • Sv  E 6
Jag tränar vidare för att bli säkrare på strukturen i skrivna texter.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar tydligt så att andra förstår - jag har en röd tråd.
Skrivregler - Stavning
 • Sv  E 6
Jag tränar vidare för att bli säkrare på stavningsregler.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Skrivregler - Skiljetecken
 • Sv  E 6
Jag tränar vidare för att bli säkrare i användandet av stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Tempus - tidsform
dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Jag tränar vidare för att bli säker på att använda rätt tidsform i skrivandet.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Ge omdöme
Läsa andras texter och kunna ge respons.
 • Sv  E 6
Jag tränar vidare på att ge andra respons.
Jag kan säga två saker som är bra och en sak som kan förbättras i texten "Two stars and a wish".
Jag kan säga flera saker som är bra och flera saker som kan förbättras som höjer textens kvalitet.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Jag behöver hjälp av lärare för att bearbeta min text.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: