Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-04-18 13:03 i Love Dibber Sverige AB
Förskola
Vi lever i en förändrar värld och förskolan behöver skapa en verksamhet med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhälle. Förskolans uppdrag är att utveckla barn genom programmering så att de får förutsättningar att vara producenter av modern teknik. Barnen behöver bli producenter istället för konsumenter av digital teknik och inte bara kunna använda utan att även förstå hur de fungerar. Programmering fungerar som ett verktyg för att hjälpa dem att förstå digital teknik

Innehåll

 

Vi lever i en förändrar värld och förskolan behöver skapa en verksamhet med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhälle. Förskolans uppdrag är att utveckla barn genom programmering så att de får förutsättningar att vara producenter av modern teknik. Barnen behöver bli producenter istället för konsumenter av digital teknik och inte bara kunna använda utan att även förstå hur de fungerar. Programmering fungerar som ett verktyg för att hjälpa dem att förstå digital teknik.


 

 

Programmering handlar om att instruera en maskin eller sig själv för att utföra ett visst arbete. Genom att arbeta parallellt med programmering på lärarplattan och analogt med varandra så blir arbetet mer konkret och förstärkande för barnen. Programmering innebär olika problemlösningar för barnen. Problemlösning genom att hitta mönster. Det handlar om att dela upp stora problem i mindre problem och att göra saker i rätt ordning. Vi pedagoger behöver inte gå in och rätta direkt utan ge barnen möjligheter för barnen att träna på att lösa problemen själv. Pedagogens roll blir att stötta med frågeställningar som leder till rätt, istället för att fixa till så att det fungerar. Barnen får då vara delaktiga i processen.

 

Vi har fått en Blue bot till förskolan. Det är en robot som man programmerar så att den förflyttar sig i olika riktningar med hjälp av förinställd knapptryckning. Det enkla handhavandet gör att även små barn kan träna logiskt tänkande och enkel programmering samtidigt som de har kul. Roboten rör sig med ett fast avstånd för varje inprogrammerad med sex enkla programsteg: framåt, bakåt, sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.

 

Undervisning för barn i förskolan innebär målstyrda processer där utveckling och lärande sker. Förskolans uppgift är att både undervisa utifrån barnens intressen och även på egen hand. För oss pedagoger skulle undervisning kunna jämföras med läroplanens strävansmål som handlar om att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. Att stimulera och utmana barnen inom olika ämnesområden kan ske på många olika sätt men det är först när det medvetet riktas mot strävansmålen och blir en lärprocess som vi kan tala om det som undervisning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: