Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack

Skapad 2019-04-18 13:44 i Myggenäs förskola Tjörn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Under läsåret 2018/2019 kommer vi att arbeta med den värdegrundande sagoboken ”Vännerna i Kungaskogen”. Vi möter där Snick och Snack samt deras vänner och sagans huvudtema är att vara en schysst och bra kompis.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Vi kommer att läsa sagan om Vännerna i Kungaskogen och vårt syfte är att uppmärksamma barnen på att vi alla är olika, men vi är lika mycket värda. Vårt syfte är också att stärka kamratkänslan barngruppen.

 

Mål

Vi stävar efter att barnen ska få förståelse för allas lika värde och att de ska kunna fungera i grupp och hantera konflikter.  Vi strävar också mot att barnen ska kunna leva sig in i andras situation och vilja hjälpa andra.

 

 

Undervisning

Vi kommer att lyssna på sagan, dels genom att vi pedagoger läser den och dels genom att lyssna till den på cd-skiva.

Vi kommer också att använda oss av handdockor och berätta sagan genom dem.

Vi kommer i anslutning till att barnen hör sagan samtala tillsammans om det vi just hört. Vi funderar kring det dilemma som vi just fått uppleva.

Vår tanke är också att gemensamt bygga en Kungaskog - en lekmiljö där barnen kan leka sagan.

 

Vi fokuserar på:

Hur kan vi vara en bra kompis?

Hur kan vi göra för att en ny kompis ska känna sig välkommen?

Olikheter är positivt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: