Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division 4A

Skapad 2019-04-18 22:30 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 Matematik
Vad gör vi när vi multiplicerar och dividerar? Hör addition och multiplikation ihop? Stämmer det att 3•5=5•3? Dessa frågor besvarar vi under arbetsområdet. Vi lär oss också olika metoder för multiplikations och divisionsräkning samt lär oss tabellerna 0-10.

Innehåll

Under området arbetar vi med läromedlet Matte direkt borgen 4A. 

Målen vi arbetar mot är att: 

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5•60 och 5•600
 • kunna multiplicera tal som 3•47 och 2•536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division 
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Uppgifter

 • Arbetsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Självskattning (multiplikation och division)

lägre
högre
Jag känner mig
Förklara hur addition och och multiplikation hör ihop
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag känner mig
Skriva två olika olika multiplikationer till bilden x x x x x x x x x x x x x x
Osäker
Ganska säker
Säker
Jag känner mig
Kunna mult. tabellerna. 1 - 10
Osäker
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
Förklara hur multiplikation och division hör ihop
Osäker
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
Dividera 48 med 6
Osäker.
Ganska Säker
Säker
Jag känner mig
Multiplicera 600 med 9
Osäker
Ganska Säker
Säker
jag känner mig
Räknar ut 4 x 723
Osäker
Ganska säker
Säker
jag känner mig
Räkna ut 648 / 2
Osäker
Ganska säker
Säker
jag känner mig
Veta vilket räknesätt jag ska använda för att lösa en textuppgift
Osäker
Ganska säker
Säker
jag känner mig
Använda mig av begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
Osäker
Ganska säker
Säker
jag känner mig
räknar ut 147 / 7
osäker
Ganska säker
Säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: