Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram 4A

Skapad 2019-04-19 16:51 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 Matematik
Vi tränar på att läsa av tabeller och att göra egna tabeller, vi tittar närmre på stapeldiagram samt gör egen undersökning.

Innehåll

Under arbetsområdet arbetar vi med läromedlet Matte direkt borgen 4A. 

Målen vi arbetar mot är att du ska kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita stapeldiagram

Uppgifter

 • Arbetsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tabeller och diagram, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Hämta fakta ur tabeller.
 • Ma  E 6
Ordna fakta i en tabell.
 • Ma  E 6
Läsa och förstå stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Göra en avprickningstabell.
 • Ma  E 6
Rita stapeldiagram.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: