Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2019-04-20 06:01 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Varför blir det konflikter som eskalerar i ett krig?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska få kännedom om vad som hände under det första världskriget, specifikt då det gav stora förändringar i världen och våra samhällen. Flera av krigets konsekvenser lever vi med idag och inte nog med att världen fick möta ett stort omfattande världskrig detta lede även till det andra världskriget som gav än större konsekvenser för hur vi lever och lär idag. 

Hur ska vi arbeta?

Arbetet kommer ske vecka 19-22, genom att vi har gemensam läsning och anteckning som studieteknik. Vi kommer att bekanta oss med historiska källor, samt repetera förmågan att plocka ut orsaker till och konsekvenser av en händelse (här specifikt första världskriget). 

Kapitlen vi arbetar med är ”Första världskriget och ryska revolutionen” sidorna 238-250

Vad ska du lära dig?

Det centrala innehållet för våra nya kunskaper kommer vara:

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

• Det första världskriget, dess orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck. 

Bedömningen av våra nya kunskaper kommer att ske i relation till kunskapskraven, se bifogad matris. Våra nya kunskaper kommer att testas genom att vi har ett prov på första världskriget. 

 

När denna ämneskurs är slut förväntas du kunna…

1. Kunna redogöra för vad som hände under första världskriget (både på östfronten som västfronten)

2. Resonera om orsakerna till första världskriget

3. Resonera om konsekvenserna av första världskriget

4. Förklara varför Ryssland drog sig ur kriget

5. Beskriva och förklara den ryska revolutionen

6. Vem var Lenin

7. Använda centrala begrepp som 

Ingenmansland

Trippel-ententen 

Centralmakterna

Skotten i Sarajevo

Östfronten

Västfronten

Skyttegravar

Nationernas förbund (NF)

Bolsjevikerna

Kommunisterna

röda armén

Svarta veckan 

Schlieffenplanen

Gavrilo Princip

Versailles

Livegna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: