Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen och dess utveckling

Skapad 2019-04-20 13:12 i Österslättsskolan Karlshamn
En Lpp som behandlar kristendomen och olika inriktningar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Du skall få kunskaper om den kristna religionens utveckling och dess förgreningar, samt om hur den har påverkat och påverkar det svenska samhället. Du skall även få kunskaper och förståelse för de kristna traditionerna, texterna och värderingarna. Du skall också ha kunskaper om olika inriktningar inom kristendomen, samt kännedom om centrala personer inom religionen.

Innehåll

Syfte

Du skall få kunskaper om den kristna religionens utveckling och dess förgreningar, samt om hur den har påverkat och påverkar det svenska samhället. Du skall även få kunskaper och förståelse för de kristna traditionerna, texterna och värderingarna. Du skall också ha kunskaper om olika inriktningar inom kristendomen, samt kännedom om centrala personer inom religionen.

Så här kommer vi att jobba

Vi ska få kunskap om Kristendomens tidiga historia och fram till idag, genom att läsa, se film, diskutera och arbeta med olika uppgifter.

Så här kommer du att bedömas

 • Genom kontinuerliga bedömningar under arbetets gång
 • Genom ditt engagemang och delaktighet i samtal och diskussioner
 • Genom ett avslutande skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9

Matriser

Re Sh
Religion åk 7-9

Insats krävs
Klicka för att redigera
Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Fakta och begreppsförståelse:
Har fortfarande inte grundläggande kunskaper och begreppsförståelse i ämnet.
Har grundläggande kunskaper och en begreppsförståelse om kristendomen och dess utveckling.
Har goda kunskaper och en god begreppsförståelse om kristendomen och dess utveckling.
Har mycket goda kunskaper och en god begreppsförståelse om kristendomen och dess utveckling.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan inte föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens förgreningar. Kan inte se hur samhälle och identitet formas av religionen.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens förgreningar. Kan se och resonera om hur samhälle och identitet formas av religionen.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens förgreningar. Kan se och resonera om hur samhälle och identitet formas av religionen.
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomens förgreningar. Kan se och resonera om hur samhälle och identitet formas av religionen.
Har inte tillräcklig faktakunskap för att underbygga resonemang.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar och en avvägd balans mellan detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: