Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt vårtermin åk 4

Skapad 2019-04-20 17:50 i Mörrums skolor Karlshamn
Vi arbetar med återberättande texter med hjälp av läromedlet Zickzack.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under veckorna 17-24 kommer vi att läsa mycket i skolan och även mycket hemma. Under denna tid ska boken bo i väskan.

Innehåll

Arbetssätt / Undervisning

 • Läsning av skönlitteratur, både i skolan och hemma
 • Högläsning

 • Prata om hur vi upplever läsningen, vilka tankar vi får och försöka sätta oss in i karaktärernas känslor och handlingar
 • Diskutera bokens budskap
 • Arbeta med läsförståelsefrågor på, mellan och bortom raderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt vårtermin

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa - läsa med flyt
Du försöker läsa skönlitteratur för barn och ungdomar men du har fortfarande inte tillräckligt med flyt i din läsning.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar men du har fortfarande problem med flytet.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt och intonation.
Läsa - läsförståelse
Du kan inte svara på frågor på raderna och enkla frågor mellan raderna.
Du kan svara på frågor på raderna och enkla frågor mellan raderna.
Du kan svara på frågor på raderna och mellan raderna och enkla frågor bortom raderna.
Du kan svara på frågor på raderna och mellan raderna och bortom raderna.
Läsa - diskutera
Du kan inte beskriva hur du upplever karaktärerna och olika händelser i boken.
Du kan beskriva hur du upplever karaktärerna och olika händelser i boken.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur du upplever karaktärerna och olika händelser i boken.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur du upplever karaktärerna och olika händelser i boken.
Textens budskap
Du kan inte resonera kring bokens budskap.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring bokens budskap.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring bokens budskap genom att ge exempel från boken.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring bokens budskap genom att ge exempel från boken och dina egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: