Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik under våren -19

Skapad 2019-04-21 13:42 i Bruksskolan Färgelanda
Så här kommer vi att arbeta med musik under läsåret.
Grundskola 1 – 3 Musik
Under våren kommer vi bland annat att lära oss om olika instrument, sjunga sånger (allt från psalmer till välkända barnvisor), dansa och att skapa egen musik.

Innehåll

 

Under våren kommer vi kommer bland annat att lära oss om olika instrument, sjunga sånger (allt från psalmer till välkända barnvisor), dansa och att skapa egen musik.

Vi kommer att:

 • sjunga välkända (och ibland helt okända) visor och psalmer
 • skapa egna texter till melodier ni kan
 • massagesagor
 • göra olika rörelselekar (dans och rytmer)
 • få lära oss om olika instrument och vid ett tillfälle även få testa på dem

Du visar dina kunskaper genom att:

 • du är delaktig i sång och lek
 • du är med skapar under lektionerna
 • du är aktiv och kan samarbeta i en grupp med andra

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 

Centralt innehåll ur LGR-11

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Hur instrumenten låter och ser ut.

 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: