Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2019-04-21 17:05 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi
Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma när det är kallt? Hur klarar sig växterna på vintern? Hur hittar djuren mat och näring på vintern? Många frågor som vi ska försöka besvara under det här temaområdet. Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* kunna namnet på djur- och växtarter i närmiljön
* kunna förklara vad som menas med dvala och veta några djur som ligger i dvala
* kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern
* kunna ge exempel stannfåglar
* kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några djur- och växtarter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern
 •  kan berätta hur växterna klarar sig när det är kallt.
 •  kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 • har förståelse för och kan beskriva olika naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, energi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen på vintern

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har goda förmåga
Har mycket goda förmåga
Artkunskap
Du behöver stöd för att kunna känna igen och namnge några träd/växter/djur i skogen.
Du känner igen och kan namnge några träd/växter/djur i skogen.
Du känner igen och kan namnge flera träd/växter/djur i skogen.
Du känner igen och kan namnge många träd/växter/djur i skogen.
Använda begrepp
Du behöver stöd för att kunna redogöra för hur träd/växter/djur förändras och överlever höst och vinter.
Du kan kort redogöra för hur träd/växter/djur förändras och överlever höst och vinter.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur träd/växter/djur förändras och överlever höst och vinter.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för hur träd/växter/djur förändras och överlever höst och vinter.
Beskriva samband
Du behöver stöd för att kunna berätta vad som händer i naturen på vintern.
Du kan kort redogöra för vad som händer i naturen och med djuren på vintern.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för vad som händer i naturen och med djuren på vintern.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för vad som händer i naturen och med djuren på vintern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: