Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sekter och nyreligiösa rörelser - artikel

Skapad 2019-04-21 19:57 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Religionskunskap
Skriv en artikel om valfri nyreligiös rörelse.

Matriser

Rel
Sekter och nyreligiösa rörelser - artikel

Kunskapskrav

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Kravet ej uppfyllt
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera någon nyreligiös strömning/sekt samt översiktligt redogöra för dess kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera någon nyreligiös strömning/sekt samt utförligt redogöra för dess kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera någon nyreligiös strömning/sekt samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor och samhällsnormer.
Aspekt 2
Kravet ej uppfyllt
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor och samhällsnormer.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor och samhällsnormer.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor och samhällsnormer.
Aspekt 3
Kravet ej uppfyllt
Eleven kan översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument.
Eleven kan utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Aspekt 4
Kravet ej uppfyllt
Eleven kan översiktligt redogöra för hur och om livsåskådningen överensstämmer med definitionen av en sekt.
Eleven kan utförligt redogöra för hur och om livsåskådningen överensstämmer med definitionen av en sekt.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur och om livsåskådningen överensstämmer med definitionen av en sekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: