Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - naturvetenskapligt arbetssätt

Skapad 2019-04-22 07:13 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde för åk 7 som en introduktion i kemi om kemins arbetssätt genom att arbeta med blandningar.
Grundskola 7 Kemi
Vi ska lära oss kemins arbetssätt och den säkerhet som krävs när man arbetar i en laborationssal. Vi vill ju inte att det ska sluta som på bilden!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss kemins arbetssätt:

 • olika separations- och analysmetoder
 • laborationsmaterial
 • kemisäkerhet i kemisalen
 • hur man planerar, genomför och dokumenterar en laboration

Vi ska lära oss detta för att du under åren på högstadiet måste ha vetskap om säkerheten som gäller i kemisalen och kunskap om hur man laborerar.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss kemins arbetssätt genom att ha lektioner i kemisalen, prata om och se på olika säkerhetsdetaljer . Vi kommer även att laborera.och skriva laborationsrapporter.

Vi kommer att lära oss om olika och begrepp inom kemi genom att läsa i boken och diskutera det samt genom att laborera.

Vad som kommer att bedömas:

Kemins arbetssätt: 

 • att du kan planera en undersökning
 • att du kan laborera säkert
 • att du kan dra slutsatser vid laborationer
 • att du kan utvärdera
 • att du kan dokumentera en laboration

Kemins ord och begrepp:

 • läxförhör

Hur du får visa vad du kan:

På lektionerna, när vi laborerar och diskuterar.

I laborationsrapporterna

På läxförhören

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Kemi - naturvetenskapligt arbetssätt

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Hur väl du kan planera en undersökning / laboration. Kunskapen visas när du planerar en laborationer samt i laborationsrapporter.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en planering och kan bidra till att formulera en planering som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en planering och kan formulera en planering som det efter lite bearbetning går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en planering och kan formulera en planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Hur väl du kan genomföra en undersökning / laboration på ett säkert sätt. Kunskapen visas när du laborerar.
I undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och ett i huvudsak fungerade sätt.
I undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar så använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Hur väl du kan du dra en slutsats genom att koppla ihop en undersökning / laboration med teori. Kunskapen visas i laborationsrapporter.
Du kan jämföra frågeställningarna med resultatet och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra frågeställningarna med resultatet och drar då utvecklade slutsatser med relativt koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra frågeställningarna med resultatet och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Hur väl du kan utvärdera en undersökning / laboration. Kunskapen visas i laborationsrapporter.
Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och ger förslag på nya undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Hur väl du kan göra en dokumentation av en undersökning / laboration. Kunskapen visas i laborationsrapporter.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Kemi i vardag och samhälle
Dina kunskaper om kemikalier som vi använder i vardagen och i samhället. Kunskapen visas i laborationsrapporter och i läxförhör.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och du beskriver då enkelt identifierbara samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och du beskriver då komplexa samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och du förklarar och beskriver med komplexa samband .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: