Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2019-04-22 10:09 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 8 Historia
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med den Industriella revolutionen. En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.

Innehåll

 

Planering: Industriella revolutionen

Vecka. 11-12

Läromedel: Läshäfte”Industriella revolutionen”

Syfte:

Varför ska vi arbeta med detta arbetsområde?

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Förmågor att träna:

Vilka förmågor vi kommer att träna på:


Analysförmåga, Träna på att se orsaker till och konsekvenser av Industriella revolutionen


Begreppsförmåga,  Titta på begreppslistan, lär dig dem och använd dig av dem när du resonerar


Kommunikativ förmåga, Diskutera hur revolutionen påverkade individen, samhället och omvärlden.


Metakognitiv förmåga, Fundera på vad du lär dig, hur du lär dig och vad du har för användning av att veta det.

När vi är klara ska du kunna:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Att se orsaker till samt konsekvenser av industriella revolutionen

 • Att diskutera hur revolutionen påverkar individen, samhället och omvärlden

 • Att diskutera hur industriella revolutionen har påverkat dagens samhälle.

 • Att utifrån historiska källor beskriva hur människor levde och tyckte

 • Att diskutera källans relevans

Det här ska vi göra:

Vad kommer vi att göra framöver?:

Under några veckor kommer vi att arbeta med industriella revolutionen.  Vi kommer att fokusera på vilka drivkrafter som låg bakom industriella revolutionen och vilka konsekvenser revolutionen fick. Detta gör vi genom att arbeta i CLIO eller med punktlista och frågor i Classroom.

Så här får du visa att du har lärt dig:

Genom att vara aktiv på lektionerna, gruppdiskussioner och en kortare skrivuppgift.

Kunskapskrav:

Se kunskapskraven i Unikum

Viktiga begrepp:

Arbetskraft

Arbetsmiljö

Klassamhälle

Avel

Befolkningsökning

Fabrik

Järnväg

Kapital

Marknad

Potatis

Råvaror

Skifte

Skogsindustrin

Smittkoppsvaccin

Stenkol

Stål

Tuberkulos

Ull

Urbanisering

Ångbåtar

Ångmaskin

Spinning JennyUppgifter

 • Skrivuppgift: Industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: