Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering i friluftsliv och hälsa

Skapad 2019-04-22 11:07 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Att kunna orientera sig är en kunskap som sannolikt gör att du kan delta och genomföra friluftsliv och andra utevistelser som kan vara en hälsoresurs både nu och resten av livet. Du kommer att öva din förmåga och säkerhet att orientera dig med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Innehåll

Varför orientering i skolan?

Att delta i aktiviteter utomhus har länge värderats högt i samhället när det kommer till hälsa. Det kan till exempel handla om allt från kortare promenader i närområdet till längre aktiviter i flera dagar utan det moderna samhällets bekvämligheter - i alla årstider, i alla väder och i olika miljöer. En del söker strapats och äventyr och andra söker mer avkoppling och återhämtning. En del gillar utmaningar i form av tävlingar utomhus i naturmiljöer.

Genom allemansrätten blir en stor del av landskap, sjö och hav tillgängligt för oss. Genom att känna en säkerhet i att orientera sig ökar möjligheterna att fler vill och kan ta sig ut i naturen. Att kunna ta sig ut och tillbaka hem med hjälp av karta blir en resurs för hälsa - förutom den uppenbara vinsten med att kunna orientera sig i fler sammanhang, eventuellt både i yrkesliv och på sin fritid. Att navigera i trafik, att orientera sig i större köpcenter, tunnelbana eller flygplatser bygger på samma förmåga att kunna orientera sig.

Att orientera i skolan

Du kommer under några lektioner får träna din säkerhet att orientera dig - först i kända miljöer och sedan mer okända miljöer i skog och mark. Till stor del kommer idrotten "Orienteringslöpning" vara en bärande idé för att utveckla din säkerhet i att orientera dig. Detta går ut på att hitta olika kontroller och stämpla dessa för att sedan kontrollera att rätt kontroller hittats. Även om orienteringslöpning i sin grundform bygger på tävlande kommer det inte finnas krav på vare sig snabbhet eller tävling - det är din förmåga att orientera med säkerhet som tränas och bedöms.

Vi övar och visar kunnighet i två steg

 1. I skolans närmiljö på korta och medellånga banor s.k. stadsorientering
 2. I skog och mark både i relativt känd och även okänd skogsmiljö där var och en enskilt övar och visar sin egen kunnighet.

Det här tränar vi på:

 • Kartkunskap (karttecken, färgernas betydelse, höjdskillnader)
 • Orienteringsteknik (vägval, ledstänger, passa kartan, tumgrepp)
 • Orientering i skolans närområde samt i kända och okända miljöer i skog och mark

 

Det här ska du kunna:

 • Med säkerhet orientera dig i okänd miljö med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Det här kommer vi bedöma:

 • Din säkerhet i att hitta platser med hjälp av karta och andra hjälpmedel i okända miljöer.

Godtagbar säkerhet behövs för att

 • hitta platser som ligger intill tydligt markerade stigar, stigkorsningar eller andra tydliga markeringar såsom t.ex. byggnader, stängsel eller större stenar.
 • hitta platser som ställer grundläggande krav på att göra vägval genom att kunna passa kartan efter omgivningen och ta ut riktningar efter tydliga orienteringspunkter i landskapet.

Mer än godtagbar säkerhet behövs för att

 • hitta platser som ligger en bit från tydliga markeringar, t.ex. en bit in i skogen från ett stigkors, byggnader, stängsel eller större stenar.
 • hitta platser som ställer mer än grundläggande krav på att göra vägval genom att kunna passa kartan efter omgivningen och ta ut riktningar efter något mindre tydliga orienteringspunkter i landskapet. Dessutom behövs viss kunskap i att orientera efter höjder och höjdkurvor.

 

Uppgifter

 • Orienteringsövning 1: Stadsmiljö

 • Orienteringsövning 1: Stadsmiljö

 • Orienteringsuppgift för E

 • Orienteringsuppgift E, C, A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Vasaskolan - Orientering år 9

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okänd miljö och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okänd miljö och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okänd miljö och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan...
orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
med viss säkerhet
med relativt god säkerhet
med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: