Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt19 Rosta eller inte Rosta - det är frågan

Skapad 2019-04-22 11:49 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp elektrokemi, galvanisera element och korrosion.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik

En märklig egenskap hos metaller är att de lämnar ifrån sig elektroner olika lätt. Detta har bland annat den obehagliga effekten att järn rostar sönder. Men hur fungerar det och hur kan man skydda sig. 

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar att du förstår att allting består av atomer och molekyler när du diskuterar vad olika saker består av för grundämnen.

Du visar att du kan använda fysikens och kemins begrepp genom att diskutera kemiska reaktioner med hjälp av begrepp och modeller på ett meningsfullt och relevant sätt.

Du visar det också då du gör en beskrivning av likheter och skillnader mellan de olika  laborationerna på atom- och molekylnivå och visar på så sätt generella (gemensamma) egenskaper.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din förmåga att förklara och visa på samband med användning av kemin och fysikens atommodeller och begrepp kommer att bedömas. Kvaliteten ökar om du använder partikelmodeller i dina beskrivningar och förklaringar genom att du visar att du har god förståelse för materians uppbyggnad, dess oförstörbarhet och dess omvandlingar. Exempel på partikelmodeller är Bohrs Atommodell och Biljardbollsmodell.

Kvaliteten ökar också ju mer noggrant du kan beskriva modellerna och dess egenskaper i ord och bilder till exempel genom att använda ämnesspecifika begrepp eller skissa dem.

Din förmåga att resonera kring viktiga naturvetenskapliga upptäckter (e.g. atomen) och dess betydelse för människans levnadsvillkor

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi gör ett antal laborationer som tränar din förmåga att (1) förstå och förklara kemin i det som händer och (2) göra systematiska undersökningar för att ta reda på hur något fungerar.

Vi kommer att läsa faktatexterna, tex Ugglans elektrokemi,  där fokus ligger på att förstå och förklara kemiska och fysiska processer. I Ugglans kemi så finns ett antal quiz och frågor som du kan använda för att lära in materialet. 

Uppgifter ligger i GoC (Google Classroom).

Till din hjälp (länkar att använda....)

Partikelmodellen

Atommodellen

Periodiska systemet

Elektronkonfigurationer

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
    Fy
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke

Matriser

Fy Ke
BedöM Rosta eller inte Rosta - Det är frågan.

Kemins Begrepp och Modeller

Kemins begrepp omfattar elevens kunskaper om materians uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar. Kvaliteten ökar ju fler delar. Genom att använda Partikelmodeller i beskrivningar, förklaringar och beskrivningar visar du på att du har god förståelse för materians uppbyggnad, dess oförstörbarhet och dess omvandlingar. Exempel på Partikelmodeller är Bohrs Atommodell och Biljardbollsmodell. Kvaliteten ökar om man använder partikelmodeller i sina förklaringar Kvaliteten ökar ju mer noggrant du kan beskriva modellen och dess egenskaper i ord och bilder till exempel genom att använda ämnesspecifika begrepp. Kvaliteten ökar ju fler uttrycksformer du har till exempel ord, figurer och symboler.
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ämnesspecifika begrepp
Till vilken grad du använder dig av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du är på väg att börja använda begrepp från kemin och fysiken.
Du använder vardagsspråk i dina förklaringar och beskrivningar.
Du använder delvis vardagsspråk och delvis ämnesspecifika begrepp korrekt där det är relevant.
Du använder ofta ämnesspecifika begrepp korrekt och på ett relevant sätt.
Användning av modeller
Till vilken grad du använder partikelmodeller i dina förklaringar.
Du är på väg att börja använda dig av partikelmodellen i dina förklaringar.
Du använder dig ibland av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig ofta av partikelmodeller dina förklaringar.
Du använder dig alltid av partikelmodeller dina förklaringar.
Uttrycksformer
Till vilken grad du kan variera uttrycksform
Du är på väg att använda dig av någon uttrycksform i dina förklaringar. Till exempel begrepp, figurer, formler och symboler
Du använder en uttrycksform i dina förklaringar. Till exempel begrepp, figurer, formler och symboler
Du använder ett par olika uttrycksformer i dina förklaringar. Till exempel begrepp, figurer, formler och symboler
Du använder flera olika uttrycksformer i dina förklaringar. Till exempel begrepp, figurer, formler och symboler

Förklaringens kvalitet

Den logiska strukturen på resonemang (beskrivningar, förklaringar och förutsägelser) visas genom resonemang av typen: - Orsak-Konsekvens - Fakta-Leder till och kan bestå av flera led. Kvaliteten ökar oftast om man beskriver fler led. Kvaliteten på resonemanget ökar också om man använder sambandsord för att uttrycka denna kedja. Till exempel: - OM saltet hälls i vatten SÅ kommer det att lösas upp. - OM vattnet värms upp SÅ kommer vattenmolekylerna att röra sig häftigare. - OM vattnet kyls ner SÅ kondenserar det till vattendroppar. - (Fakta) Olika laddningar attraherar varandra VILKET LEDER TILL att de negativt laddade elektronerna lägger sig som ett skal runt den positivt laddade kärnan. - (Fakta) Värme är tillförd energi VILKET LEDER TILL att atomerna börjar röra sig mer när de värms VILKET LEDER TILL att de krockar med andra atomer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklaringsdjupet
Till vilken grad du använder dig av flera led i dina förklaringar.
Du är på väg att ge en förklaring genom att använda flera led.
Du använder ofta ett led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du använder ibland två led i dina förklaringar och förutsägelser.
Du ofta två eller flera led i dina förklaringar
Sambandsord
Till vilken grad du använder sambandsord i din förklaring
Du är på väg att använda dig av sambandsord där det är lämpligt
Du använder dig ibland av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig ofta av sambandsord när du binder ihop olika led.
Du använder dig alltid av sambandsord när du binder ihop olika led. Detta gör att texten blir lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: