Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmiska mönster - Åk8Grundsärskolan - Vårbyskolan

Skapad 2019-04-22 13:21 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 8 Bild
Du ska skapa ett rytmiskt mönster med inspiration från Lennart Rodhe med hjälp av akvarellpennor.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Du ska skapa ett mönster med inspiration från Lennart Rodhes målningar
 • Det ska finnas en rytm och rörelse i målningen.
 • Du ska använda akvarellpennor och täcka hela pappret.    

Arbetsformer

 • Vi går igenom vad rytm och rörelse i bilder innebär, samt vad ett mönster är. Vi pratar om konstnären Lennart Rodhe, som hade mycket rytm i sina mönster.
 • Du ska arbeta praktiskt med att skapa ett mönster där det finns en rytm och rörelse. Detta mönster ska du skapa med hjälp av akvarellpennor.    

Examination (vad och hur)

 • Du bedöms utifrån din färdiga målning och hur väl du kan använda akvarellpennor (bildframställning och teknik).

 • Du bedöms efter hur väl du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp i arbetsprocessen (begrepp och omdöme).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
 • Några internationella konstnärer och deras verk.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Rytmiska mönster - Åk8Grundsärskolan

F
E
C
A
Bildframställning och tekniker
 • Bl
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Begrepp och omdöme
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: