Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografi - Åk4 - Vårbyskolan

Skapad 2019-04-22 13:31 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 4 Bild
Vi pratar om vad det är för lagar och regler som gäller när man fotograferar. Vi pratar om genrer, vinklar och bildutsnitt. Du får sedan i uppgift att fotografera olika bilder utifrån det vi har gått igenom. Bilderna ska sedan redigeras i pixlr.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Vi pratar om lagar och regler när man fotograferar.
 • Du ska sedan fotografera ett antal bilder med din iPad utifrån uppgiften du får.

 • Fotografierna ska du redigera i appen Pixlr.

 • Fotografierna ska laddas upp på din bildportfolio i drive.

Arbetsformer

 •  

  Vi ser tillsammans en film om vad som är rätt och fel med fotografi och bilder, samt diskuterar de i klassen.
 • Sedan går läraren igenom olika genrer inom fotografi, vinklar och bildutsnitt.
 • Andra lektionen får du en uppgift att fotografera ur olika bildvinklar etc. med din iPad.
 • Tredje lektionen ska du redigera dina bilder i appen pixlr.
 • Fotografierna ska sedan laddas upp i din bildportfolio på google drive.

Examination (vad och hur)

 • Du bedöms efter hur du har arbetat praktiskt under uppgiften (arbetsprocess och idébearbetning)
 • Du bedöms utifrån dina färdiga fotografier (bildframställning och uttryck)
 • Du bedöms efter hur väl du har klarat av att fotografera ur olika bildvinklar etc. (teknik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Fotografi - Åk4

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara 1
Mer än godtagbara 2
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentar

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara 1
Mer än godtagbara 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: