Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karl Johan-tiden

Skapad 2019-04-22 16:02 i Junibackens skola Ludvika
.Planering för historia; Kar Johan-tiden.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Historia
När den gustavianska tiden tog slut började en tid med många stora händelser och förändringar runt om i världen. Det blev revolutionernas tid. Regenter avlöste varandra och vi fick så småningom en fransman som kung. Det var Jean Baptiste Bernadotte, anfader till dagens kungahus. Även för vanliga människor skedde många förändringar., inte minst i och med den industriella revolutionen. Om detta ska vi läsa nu!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig känna igen, tolka och förstå tidsperioden från den gustavianska tidens övergång till Karl Johan-tiden. 
Vad hände i Sverige och omvärlden? Hur tedde sig livet för vanliga människor?

Du ska lära dig granska, tolka och värdera olika typer av historiska källor.

Du ska lära dig förstå och använda historiska begrepp.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi använder texter ur Gleerups digitala läromedel i historia.

Vi ser filmer.VI bearbetar historiska fakta samt berättelser om hur människor levde genom att diskutera och arbeta med olika former av instuderingsfrågor och uppgifter.

Du kan få möjlighet att fördjupa dig utifrån eget intresse.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du har kunskaper om historiska skeenden och levnadsvillkor.

Du ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors olika villkor.

Du ska kunna göra jämförelser mellan den historiska perioden och vår egen tid.

Du ska kunna resonera om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Hur du får visa vad du kan:

Diskussioner.

Instuderingsuppgifter.

Skrivuppgifter.

Läsförståelseuppgift.

(Fördjupningsuppgift.)

Lärardel - kopplingar till läroplanen

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (Lgr 11 del 1)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: