Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering kurdiska VT 019 årskurs 7-9

Skapad 2019-04-22 16:36 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
på väg mot ett bättre stöd för elevers läsning och skrivande i ämne modersmål . Genom att eleverna arbete med text förståelse , textsamtal, textinnehållet, och närläsning . Samt skrift och skriftbruk att eleverna kunna skriva gemensamma text eller skriva en individuell text. Under kommande veckorna vecka 18 -23 vår terminen 2019, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& kultur

Konkretiserade mål för eleven

 

 • Att eleven  kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och  god språklig variation
 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Att eleverna kunna  underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språket.
 • .Att kunna jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med  koppling till tidsaspekter och orsakssamband .
 • Att eleverna kunna aktuella samhälle frågan,
 •  

Undervisning och arbetsmetoder

 

 • Högläsning - lyssna på  lärare och andras högläsning
.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Skriva  gemensam texter .
 • Film visning.
 • Arbete med  övning bok .
 • Olika  tal  övningar . arbete i små grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: