Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i hemmet

Skapad 2019-04-22 17:38 i Alsike skola Knivsta
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället; deras egenskaper, användningsområden och påverkan
Grundskola 4 – 6 Kemi
Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Detta och mycket mer ska du få fördjupa dig inom arbetet med "Hemmets kemi". Förutom att få lära dig om varningssymboler, risker, användbarhet ska du lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön

Innehåll

Syfte med undervisningen

Arbetet är baserat på dessa syften ur kursplanen i kemi.
Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 

Målet med undervisningen

Du ska kunna redogöra för:

 • olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa
 • några kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa kemikalier samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

Du ska kunna genomföra

 • enkla undersökningar med ämnen vi har i hemmet
 • tolkning och dokumentation av undersökningarna

 

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Vi kommer att göra enkla laborationer och undersökningar som vi dokumenterar i en rapport.

Vi använder boken FyKe Utkik sida 42-51 och sida 78-85

Bedömning

Dina kunskaper om...

 • olika kemikaliers egenskaper och deras eventuella varningsmarkeringar
 • vilka risker/påverkan som finns med hanteringen och användning av dessa samt hur man gör om olyckan är framme
 • ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet.

samt hur du...

 • genomföra enkla undersökningar
 • tolkar och dokumenterar olika undersökningarna

 

Uppgifter

 • Prov kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kemi

Dokumentation
Laborationsrapporter
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. .
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kemiska sammanhang: Ord och begrepp
surt, basiskt, indikator, ph-värde, ph-skala mm
När vi diskuterar eller skriver använder du ord och begrepp
När vi diskuterar eller skriver använder du något begrepp på ett fungerande sätt.
När vi diskuterar eller skriver använder du många begrepp på ett fungerande sätt.
Använda utrustning
Laboration
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kemiska samband och hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: