Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ana- åk9- planering v.17-22 (Skrivuppgift + realiaprojekt)

Skapad 2019-04-22 17:51 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Träning inför skriftliga nationella prov Realia projekt
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Under de sista veckorna ska vi göra följande: ⦁ Repetera grammatik, t.ex. perfekt, presens och futurum ⦁ Öva på att skriva texter på spanska ⦁ Ha en skrivdiagnos (måndagen 6/5) ⦁ Jobba med ett realiaprojekt (ett tema ni själva väljer) Vad bedöms? ⦁ Diagnos skriva ⦁ Realiaarbete (muntlig presentation)

Innehåll

Semana           Lunes                           Miércoles                        Jueves

17                Annandag påsk          Repetera grammatik          Repetera grammatik 

 

18             Skrivövning                      Första maj                        Vi går igenom exempel från era texter 

 

19             Diagnos – skriva            Realiaarbete                     Realiaarbete

 

20              Studiedag                      NP Matte                          Realiaarbete

 

21            Realiaarbete          Muntliga presentationer        Muntliga presentationer 

 

22          Muntliga pres.          Muntliga presentationer       Kristi Himmelsfärdsdag

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
    M2  4-9
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
    M2  4-9

Matriser

M2
Matriser för Skrivuppgift + presentationen av realiaprojekt

Förståelse

E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i talat språk samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig a någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talat språk samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i talat språk samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig och Skriftlig förmåga
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia kunskap
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: