Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Ämnen runt omkring oss

Skapad 2019-04-22 17:56 i Västergårdsskolan Öckerö
Ett arbetsområde som behandlar ämnen runt omkring oss och deras egenskaper.
Grundskola 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Marken du står på är fast, sval och stadig men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns kärnan som är flera tusen grader varm. Det är så varmt att ämnena där är flytande medan jordskorpan är kall och hård. I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Om dessa ämnen kommer du att få lära dig mer om i vårt arbetsområde "Ämnen runt omkring oss".

Innehåll

 

Mål med arbetsområdet.

 När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen

Vi kommer även att träna förmågan att planera, genomföra och dokumentera experiment och undersökningar.

 

 Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa texter och samtala om innehållet så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet,
 • Se film och diskutera dem
 • Anteckna och rita, analysera tillsammans.
 • Göra experiment/undersöka: planera, dokumentera och dra slutsatser,

 Detta kommer att bedömas...

 

Din förmåga att: 

att förstå och använda begrepp inom kemin

att resonera om frågor som rör ämnen runt omkring oss och dess egenskaper

att berätta om kolets kretslopp

att reflektera över människans del i kolets kretsloppet och hur vi kan påverka

att planera, genomföra och dokumentera experiment och undersökningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: