Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidslinje

Skapad 2019-04-22 18:55 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 4 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer att arbeta med begreppen dåtid, nutid, framtid. Eleverna kommer att tillverka en tidslinje från födsel till framtid där de får sätta sig in olika tidsperioder som har varit viktiga för dem.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Historiska händelser och hur människors levnadsvillkor har utvecklats under olika perioder fram till nu.
 • Nutid - hur ser samhället ut nu? Miljön?
 • Framtiden - hur kommer framtiden att se ut? 
 • Tidslinjer
 • Barnböcker, filmer och sånger från förr

Syfte: 

 • utveckla kunskaper om historiska sammanhang 
 • utveckla kunskaper om hur människan har skapat och förändrat samhället
 • utveckla kunskap om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får

Undervisning och arbetsformer:

 • enskilt och i grupp
 • diskussioner
 • arbetsblad
 • pedagogiska program

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

 • Din förmåga att föra en dialog om olika historiska sammanhang
 • Din förmåga att föra en dialog om människan och samhällets förändring under tid
 • Din förmåga att resonera, på ett enkelt sätt om människans påverkan på naturen
 • Din förmåga att resonera kring om en händelse i tid är rimlig

Hur:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar och resonerar kring vad du har lärt dig.
 • Vi granskar dina arbeten.
 • Vi bedömer dina prestationer under lektionen

 

Begrepp:

Begrepp som du ska känna till:

 • dåtid
 • nutid
 • framtid
 • påverkan
 • konsekvens
 • samhälle
 • tidslinje

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i samtal om livet förr och nu utifrån skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.
  SO   3
 • Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: