Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Att döda ett barn" av Stig Dagerman

Skapad 2019-04-22 19:36 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
I novellen "Att döda ett barn" av Stig Dagerman finns många exempel på berättarteknik. Tänk om man kunde skriva lika skickligt som honom. Det ska du få chansen att göra nu när du ska skriva en egen novell inspirerad av Dagermans.

Innehåll

Tidsperiod:

Arbetat kommer att pågå mellan vecka 14-17.

Arbetssätt:

Vi kommer under några veckor att läsa novellen "Att döda ett barn" av Stig Dagerman samt skriva en egen novell utifrån den. Vi kommer tillsammans att studera berättartekniken i novellen och fördjupa oss i berättartekniska grepp som plantering, parallellhandling och vädrets betydelse. Därefter kommer du på egen hand, med hjälp av stödstrukturer, få skriva en novell inspirerad av Dagermans.

I arbetet med texten kommer du även att få öva på att skriva ur olika perspektiv samt i olika tidsformer. Detta för att bli säkrare på grammatik samt att skriva i både nutids- och dåtidsformer. 

Vilka förmågor du kommer utveckla:

I detta moment kommer du att få öva på din förmåga att kommunicera i skrift. Detta genom att använda olika sorters berättarteknik för att du ska bli en skickligare skribent. Du kommer även att få öva på din grammatik genom att använda olika tempus i din text samt skrivregler för att skriva så korrekt som möjligt. Allt detta för att du sa utveckla din kommunikativa förmåga och känna en större tillit till den. 

Viktiga begrepp:

Parallellhandling = två handlingar som sker samtidigt (eller vid olika tidpunkter). De berättas växelvis och vävs oftast samman. 

Plantering = att nämna något under berättelsens gång som skapar ledtrådar och aning om vad som ska hända. 

Bedömning:

Din skriftliga slutuppgift kommer att bedömas samt hur du tar emot respons och utvecklar din text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris berättande text

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Skriva texter
 • Sv
 • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Eleven skriver berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
Eleven skriver berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven skriver berättande texter som som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om och bearbeta text
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: