Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2019-04-22 20:23 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta arbetsområde "Algebra" kommer ni att lära er att förenkla uttryck, att lösa ekvationer och jobba med problemlösning och ekvationer. Ni kommer också att repetera prioriteringsreglerna samt lära er räkna med negativa tal.

Innehåll

Planering "Algebra" år 7

 • Planeringen kommer att korrigeras, håll koll på den.
 • Läxor och annat material läggs in efter hand
 • Se till att du ligger i fas med planeringen
 • Till varje lektion ska du ta med din Ipad och ditt räknehäfte, matteboken behövs inte. 
 • Utnyttja gärna läxhjälpen på måndagar och tisdagar

 

Vecka

Innehåll

Digitalt material på Teams

Kunskaps-matrisen

Kopierat material

Extra material

Youtube-filmer

17

Förenkla uttryck

Räkna med negativa tal och prioriteringsregler

Uttrycks värde

K1-K4

42

Extra, vid behov:

34, 36-39, 43-46

 

Häfte om negativa tal

och prioriteringsregler

Prioriteringsregler

https://www.youtube.com/watch?v=EvGXIw34yxk&t=368s

 

Negativa tal

https://www.youtube.com/watch?v=GD_Pb5-6XZI&t=574s

 

Räkna med negativa tal

https://www.youtube.com/watch?v=PmEGwy8VZOc&t=422s

 

18

Ekvationer

 

Självtest

 

 

19

Ekvationslösning

Problemlösning med ekvationer

K8-K19

K20-K22

 

Självtest

 

 Ekvationer med tändstickor

 https://www.youtube.com/watch?v=6tUPM0zkxQQ

Ekvationslösning algebraiskt

https://www.youtube.com/watch?v=dfhQuMnUBpo

 Ekvationer med parenteser

 

 https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA&t=542s

 

20

Problemlösning 

ekvationer

K28-K32 (ej nr 5,6,8 på K31)

(ej nr 6,9 på K32)

K38

 

 

 

21 Prov

7a på tisdag

7b på onsdag kl 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Algebra

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
För att uppnå kunskapskraven för E i området "Algebra" krävs detta
För att uppnå kunskapskraven för C i området "Algebra" krävs detta samt det som anges under E-nivå
För att uppnå kunskapskraven för A i området "Algebra" krävs detta samt det som anges under E och C-nivå
Begrepp
variabel uttryck konstant term variabelterm antagande likhetstecken
Metod
ekvationslösning ekvationslösning med negativa termer skriva antagande prioriteringsregler räkna med negativa tal förenkla uttryck beräkna uttrycks värde
ekvationslösning med bråk ekvationslösning med parenteser
Problemlösning
Lösa enklare problem med hjälp ekvationer
Lösa förhållandevisa komplexa problem med hjälp ekvationer
Lösa komplexa problem med hjälp ekvationer
Resonemang
Kunna föra algebraiska resonemang på ett enkelt sätt
Kunna föra algebraiska resonemang på ett relativ välutvecklat sätt med relativt väl underbyggda argument
Kunna föra algebraiska resonemang på ett välutvecklat sätt med väl underbyggda argument
Kommunikation
Kunna kommunicera algebraiskt på ett enkelt sätt, muntligt och skriftligt.
Kunna kommunicera algebraiskt på ett relativt välutvecklat sätt, muntligt och skriftligt
Kunna kommunicera algebraiskt på ett välutvecklat sätt, muntligt och skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: