Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar samt Sannolikhet och statistik

Skapad 2019-04-22 20:39 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att jobba med olika typer av vinklar och formers vinkelsumma. Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer samt kombinatoriska principer. Vi kommer tolka tabeller, diagram och grafer för att kunna använda dem att beskriva resultat av undersökningar. Samt även undersöka hur lägesmått och spridningsmått kan användas vid statistiska undersökningar.

Innehåll

Vi börjar med att jobba med vinklar. Då boken inte tar upp detta kommer vi att jobba med arbetsblad. Undervisningen kommer att varvas mellan genomgångar och diskussioner, laborativa moment, problemlösning i grupp och enskild räkning. Nedan kommer en planering över de moment vi kommer att arbeta med. Räkna alltid minst en och en halv nivå, men gärna två.

Till exempel: Bas + nivå ett     eller      nivå ett + nivå två       eller       nivå två nivå tre

Valet av nivå behöver inte vara statiskt, dvs du kan välja olika nivåer på olika kapitel/avsnitt av boken. Prova gärna på de svårare talen så ofta du kan och tänj dina egna gränser. Du har mycket att vinna på det! Läxa blir att hålla takten med planeringen och jobba hemma samt på mattestugan (onsdagar 14.35-15.35) vid behov så att du är i fas. 

 

Länkar till filmer om varje avsnitt finns nedan i veckoplaneringen. Länkar kommer att läggas till i takt med att de läggs ut på hemsidan som ligger lite efter i nuläget. OBS. Vi arbetar med nyaste upplagan av Matematik Y. Hemsidan, där man kan länka sig vidare till filmer och söka material, är ny http://www.matematikxyz.com och söker man på den äldre hemsidan så stämmer inte innehållet och kapitlen överens med det vi jobbar med.

 

Vi avslutar kapitel 5 med ett prov fredagen den 24 maj.

 

Bedömning:

      ·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

      ·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

      ·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Bedömningsunderlag:

 •   Skriftligt prov fredag v.21 (24/5)
 •   Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

       

Vecka

Kapitel

Sida

Länk

v.17

 

Arbetsbl.

Vinklar (arbetsblad)

 

 

 

 

 

 

Arbetsbl.

Multiplikation av bråk (arbetsblad)

v.18

5.1

222-230

Hur stor är sannolikheten?

v.19

5.2

231-236

Oberoende och beroende händelser

 

 

 

 

 

5.3

237-242

 

v.20

 

 

 

 

5.4

243-250

 

 

 

 

 

v.21

rep

 

 

 

 

 

 

Fre 24/5

PROV 5

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: