Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & kommunikation

Skapad 2019-04-22 21:06 i Mumindalen Svedala
Förskola
Fokus på språk och bokstäver. Hur låter bokstaven b. Stora och små bokstäver. Barnen med ett annan modersmål än svenska kommer få möjlighet att presentera sitt språk för sina kompisarna via Ugglo.

Innehåll

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi har sett att barnen visar stort intresse för bokstäver, framförallt genom att skriva sitt eget namn. Barnen med ett annat modersmål än svenska hemma, berättar gärna när vi frågar vad olika saker heter på deras språk. 

 

Var ska vi? 

Vi vill att alla barnen får ökad förståelse för att alla bokstäver är en symbol med tillhörande ljud. Alla barnen ska få möjlighet att lära sig skriva sitt namn med hjälp av ordbilder. Vi kommer att arbeta med utveckling från lokalt till expansivt språk för att förstärka barnens kommunikationsförmåga. Vi vill belysa att det finns andra språk och att barn i gruppen pratar annat språk hemma. 

 

Hur gör vi?

- Lekskriva eller skriva sitt namn. 

- Lyfta och dokumentera olika modersmål. ( Alla barn med annat modersmål än svenska ska få lärlogg om arbetet med sitt modersmål.)

- Bokstavsresa (Vi utgår ifrån de bokstäver som finns i gruppen, begynnelsebokstäver) Vi har rörelsealfabet. Vi klappar våra namn och ljudar

- Vi lägger fokus på finmotorik och att hålla pennan rätt.

Dagligen arbetar vi med före Bornholmsmodellen genom att läsa  sagor, ramsor och sånger.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: