Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 VT-19 Praktiskt musicerande "Don't Stop Believin"

Skapad 2019-04-22 21:48 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Musik
Det gemensamma musicerandet är en viktig del av ämnet musik. Här spelar vi låten "Don't Stop Believin" tillsammans.

Innehåll

Periodens syften

 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. 
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. 
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 
 • Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.

Vad gör vi under lektionerna? Övergripande lektionsplanering

Under arbetet med låten fördjupar eleverna sig i ett instrument eller i sång. De instrument som finns med i vår version är Trummor, Elbas, Gitarr och Keyboard. Några elever är sångare, de andra övar in kompet till låten.
-Oftast börjar lektion med en genomgång där vi lyssnar noga på en inspelning av låten och går igenom kompet på de olika instrumenten just på den här låten.
-Eleverna övar därefter enskilt eller i små grupper.
-Har man god koll på sitt komp kan man be om svårare uppgifter att öva på eller prova kompet på ett annat instrument en stund.
-Man kan också själv lyssna efter eller tänka ut nya förslag till kompmodeller/stämmor/melodislingor/basgångar.
-Mot slutet av lektionen spelar vi oftast låten alla tillsammans.
-Mot slutet av perioden spelar vi in vår version av låten. 

Vad är det vi tränar?

Längre när på sidan finns de delar ur kursplanens centrala innehåll i musik som vi jobbar extra mycket med när vi spelar låtar.

Bedömning

Fortlöpande under lektionerna får varje elev tips på hur spelandet kan utvecklas på bästa sätt. Under dessa tillfällen och vid inspelningstillfället i slutet av arbetet med låten sker bedömningen av den delen av arbetsområdet som handlar om det praktiska musicerandet

Bedömningen sker i matrisen "Musik, kunskapskrav enligt Lgr 11", som ligger i din samtalsmall under ämnet musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: