Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2019-04-22 21:56 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Ekologi beskriver de större sambanden mellan ekosystem, miljön och människans påverkan på dessa.

Uppgifter

 • Prov Ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  Bio
 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Bio
 • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
  Bio
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
  Bio
 • Centralt innehåll
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  Bio  -
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  Bio  -
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  Bio  -
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  Bio  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Bio  -
 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Bio  -
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Bio  -

Matriser

Bio
Biologi - Provmatris

Bedömning Prov

Följande kursmål examineras i detta moment: * Begrepp, Teori & Modeller * Analys & problemlösning * individ & Samhälle * Kommunikation
Insats krävs
E
D
C
B
A
Översiktlig redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med viss säkerhet för att svara på frågor och ger exempel på samband, samt analyserar och svarar tillfredsställande i bekanta situationer på enkla frågor. Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med viss säkerhet i kommunikationen.
Utförlig redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med viss säkerhet för att svara på frågor kring olika samband, samt analyserar och svarar med tillfredsställande resultat i bekanta situationer på komplexa frågor. Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med viss säkerhet i kommunikationen.
Utförlig och nyanserad redogörelse för begrepp, teorier och modeller. Eleven använder sina kunskaper med säkerhet för att svara på frågor, beskriver och generaliserar kring olika samband, samt analyserar och svarar med gott resultat i bekanta och nya situationer på komplexa frågor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins roll för samhälle och individ. Centrala begrepp och termer används med säkerhet i kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: