Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella proven Svenska 1 - muntliga delen

Skapad 2019-04-23 08:19 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Här kommer resultat på de nationella proven presenteras. Muntligt

Uppgifter

  • SVA 1 Muntligt - NP

Matriser

Sve
NP - SVA 1 Muntligt

Muntligt framförande

Det anförande som i matrisen uppnår ett högre krav förutsätts också ha uppnått motsvarande lägre krav. Vid bedömning av aspekterna används inte mellannivåerna D och B. Dessa kan endast användas då delprovbetyget ska sättas.
F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat lek och allvar Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Används ej.
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Används ej.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt..
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
Används ej.
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Används ej.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning,
Används ej.
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Används ej.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations -tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Används ej.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Används ej.
Framförandet är säkert och eleven använder har god kontakt med åhörarna. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning-Delprovsbetyg
Anförandet är till viss del anpassat till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens tema-bearbetning
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Anförandet är anpassat till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens tema-bearbetning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Anförandet är väl anpassat till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte och mottagare och utgör därmed ett acceptabelt bidrag till gruppens tema-bearbetning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: