Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidspedagogisk mall - Humlans Talangshow

Skapad 2019-04-23 09:38 i Långsjöskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Visa mig något du är bra på! Det är dags för talangshow och eleverna kommer inför publik få stå på scen och visa vad de kan!

Innehåll

Humlans Talangshow

 

Tidsperiod

 v.14-19Vad ska vi lära oss?

Skolans uppdrag är att främja elevernas harmoniska utveckling.
Eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Eleverna får möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.  Samtidigt får eleverna också möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Arbetet ska på så sätt ge eleverna förutsättningarna att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.


Hur ska vi arbeta för att komma dit?
På Humlans fritids kommer vi att ha en Talangshow. Eleverna kommer att få uppträda på scen inför föräldrar och syskon. Innan själva showen kommer eleverna få tid att både planera och öva på sitt uppträdande. Under alla moment finns pedagoger tillgängliga och intar en stödjande roll. Medan eleverna har tillgång till olika material och tekniker, så får de på egen hand skapa och styra utfallet. De elever som ej vill uppträda uppmuntras att bidra med ett konstverk som visas i lokalen i samband med showen, eller medverka som scenarbetare. Pedagogerna finns med för att stödja processen i elevernas lärande.


Hur ser vi att vi når målet?
Efter detta tema vill vi att eleverna har utvecklat sin förmåga att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling genom att planera ett uppträdande till Talangshowen.

Vi vill att barnen lär sig att skapa och använda/uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer samt att de skapar tilltro till sin egen förmåga.  
Vi vill också att dem lär sig att använda olika tekniker, redskap och material för att skapa och uttrycka sig.

Under hela arbetets gång blir det genom observationer synligt för pedagogerna hur väl eleverna använder sig av sina förmågor samt vilket lärande som sker.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: