Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och skapande - Katthult

Skapad 2019-04-23 10:09 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Katthult vill skapa en dans för att vidare utveckla barnens förståelse för den analoga programmeringen.

Innehåll

Upprättat den 17/4 av Katthult


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Vi ser ett intresse hos barnen för dans och rytmik samt ett fortsatt intresse för programmering och dess funktioner.

För att sammanfläta detta vill vi skapa en dans som vi kan visa på sommaravslutningen.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Vi vill att barnen ska se och förstå sambandet mellan rytmik, koordinationsförmåga och välbefinnande.

Vi vill att barnen ska lära sig att programmera analogt samt att de kan skapa med hjälp av såväl kroppen som lärplattan.

Vi vill att barnen ska utveckla sina exekutiva förmågor - att kunna planera, organisera och utföra handlingar.


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

- Vi ska skapa en koreografi till en låt.

- Vi ska i processen påtala rytmikens positiva påverkan på hälsa och välbefinnande.

- Vi ska leta fram olika exempel på danser och musik för att inspirera barnen och visa hur en koreografi skulle kunna se ut.

- Vi ska ha ett Katthultsmöte och genom disskusioner och omröstningar gemensamt komma fram till vilken musik samt vilka danssteg och rörelser som vi vill ha med i dansen.

- Barnen ska prova på att filma kompisarna när de visar olika danssteg.

- Vi ska tillsammans dokumenterar genom att filma, fotografera, anteckna och att vi gör minst ett lärloggsinlägg till varje barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: