Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snurra

Skapad 2019-04-23 11:57 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Slöjd
Hur du gör en träsnurra.

Innehåll

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 

Vad ska du lära dig när du gör din snurra?

Du ska få träna på att;

 • planera färgval/rita och måla en skiss
 • använda olika slöjdbegrepp
 • använda en passare
 • markera ut cirkelns mitt
 • såga med kontursåg
 • forma med rasp/fil och sandpapper
 • måla med pensel
 • borra med pelarborr
 • såga rundstav
 • tälja en spets
 • skriva utvärdering.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris träslöjd år 3

--->
--->
--->
--->
Formge:
Har idéer till ditt arbete
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidareutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Formge:
Använder färg, form till ett personligt uttryck
Behöver mycket stöd med att välja färg och form för ett personligt uttryck
Kan ibland välja färg och form för ett personligt uttryck
Kan ofta välja färg och form för ett personligt uttryck
väljer färg och form för ett personligt uttryck
Framställa:
Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
Har svårt att hantera verktyg och redskap på ett rätt och ett säker sätt
Kan ibland hantera verktyg och redskap på ett rätt och ett säker sätt
Kan oftast hantera verktyg och redskap på ett rätt och ett säker sätt
Kan alltid hantera verktyg och redskap på ett rätt och ett säker sätt
Framställa:
Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
Behöver mycket stöd i arbetet med de olika teknikerna och metoderna
Kan ibland välja rätt teknik/metod och behöver en del stöd i genomförandet
Kan ofta välja rätt teknik/metod och behöver ibland stöd i genomförandet
Väljer alltid rätt teknik/metod och genomför det på ett utmärkt sätt.
Framställa:
Följer instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Välja och motivera:
Väljer lämpliga verktyg och redskap
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg och redskap
Kan ibland välja rätt verktyg och redskap
Kan oftast välja rätt verktyg och redskap
Väljer alltid rätt verktyg och redskap på ett utmärkt sätt.
Välja och motivera:
Tänker på miljön under arbetets gång
Har svårt/tänker inte på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker ibland på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker oftast på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker alltid på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Analysera, värdera och tolka:
Använder olika ord som är speciella för slöjd.
Har svårt att förstå och använda olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ett fåtal olika "slöjd-ord"
Förstår och använder några olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ofta rätt ord vid rätt tillfälle
Analysera, värdera och tolka:
Värderar ditt arbete och ditt föremål
Behöver mycket stöd med att dokumentera/värdera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: