Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - läsa, skriva, tala

Skapad 2019-04-23 12:16 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Faktatext - läsa, skriva, tala utifrån Klara svenskan.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Faktatexter Under den här perioden ska du få lära dig hur man skriver förklarande faktatexter. Den stödstruktur vi ska använda oss av är stödmallen "förklaringskedjan". Du ska också få repetera de lässtrategier som är användbara när det gäller att förstå en faktatext bättre.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och

VAD kommer att bedömas?

Jag ska

Vi börjar med att kontrollera vad vi redan kan genom att skriva en första faktatext som vi sedan använder för att jämföra med den faktatext vi skriver efter att vi har fått undervisning om texttypen.

 

Vi i gruppen kommer att genom modelltexter lära oss känna igen en faktatext och hur den är indelad i stycken med olika innehåll.

 

Vi kommer att arbeta med de språkliga drag som används i en faktatext som verb i presens, ämnesspecifika ord, substantiv ochadjektiv och kommatering vid uppräkning.

 

Vi kommer att gemensamt skriva en faktatext om vikingagården, vi skriver stödord och fyller i vår tankekarta.

 

Till slut planerar jag och skriver en faktatext om hållbar utveckling på egen hand.

De här förmågorna kommer att bedömas:

-          Förstå syftet med en faktatext

-          Kunna hålla sig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt.

-          Kunna skriva med en fungerande struktur, med innhållet uppdelat i stycken,

-          Kunna använda de språkliga drag som är typiska för en faktatext.

 

Jag kommer att visa mina förmågor i en individuellt skriven text om hållbar utveckling.

 

Både jag och min lärare kommer att bedöma den med hjälp av en checklista (Klara svenskan den gröna sid.43)

LÄSA:

kunna urskilja faktatextens struktur

förutspå textens handling

reda ut oklarheter i texten

plocka ut stödord,

sammanfatta huvuddragen i det jag läst,

skilja åsikt från fakta

tolka information från olika källor,

SKRIVA:

förstå varför man skriver faktatexter

 

lära mig att skriva rubrik och inledning,

lära mig att skriva underrubriker,

 

lära mig använda rätt tempus,

använda ämnesspecifika ord

välja passande bild och skriva bildtext

använda punkt och kommatecken vid uppräkning.

på egen hand kunna samla fakta, planera och skriva en faktatext om hållbar utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: