Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fjärilars liv

Skapad 2019-04-23 12:27 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
NTA Biologi Fjärilar Livscykler
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild
I detta tema kommer du att få följa en tistelfjärils utveckling, från larv till färdig fjäril. • Vad vet vi om larver och fjärilar? • Vad är en livscykel? • Vad äter en fjärilslarv?

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen.
 • Vad en livscykel är.
 • Vad fjärilar gör som vi människor kan ha nytta av.

Du kommer också att få ta hand om en egen fjärilslarv.
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv i dess olika stadier. 

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

I det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du kommer att få observera och studera din larv, genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att diskutera i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader det finns mellan dag- och nattfjärilar, varför det ser ut som om en del fjärilar är så färggranna etc.Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

 

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms hur väl du kan:

-  Delta i diskussioner och lyssna på andra.
-  Redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel, från ägg till fjäril.
-  Berätta om vad en larv och en fjäril äter.
-  Beskriva hur en tistelfjäril ser ut.
- Namnge några av våra vanligaste fjärilar.
- Berätta om fjärilens kroppsdelar, t.ex. vad de kallas och används till.
- Dokumentera, rita och/eller skriva under temats gång.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: