Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8 Bråk och procent

Skapad 2019-04-23 13:59 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Centralt innehåll: • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
Grundskola 8 Matematik
Bråk och procent är viktig vardagsmatematik. Det används ofta i tidningar för att göra jämförelser.

Innehåll

Procent

När du arbetat klart med kapitlet ska du kunna:

 

Räkna ut procentsatsen

Förstå och använda procent vid jämförelser

Räkna med förändringsfaktor

För högre betyg ska du också kunna:

Använda sig av förändringsfaktor för att lösa problem

Använda ekvationer för att lösa procentproblem

Jämföra förändringsfaktor

 

 

Planering:

 

 

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxor

 

v.17

 

Repetition om procent: olika sätt att skriva andelar.

 

Arbeta med repetitionshäftet och repetitionsuppgifter.

 

Repetition om procent: s.174 och 188 (ma direkt 8)

 

Kort genomgång, häfte om procentberäkningar.

Eget arbete i boken. Läxa om inte klar.

Repetition om procent: s.175 och 189 (ma direkt 8)

 

Kort genomgång, häfte om andelar i procent. Eget arbete i boken. Läxa om inte klar.

 

Repetition om procent: s.176 och 190 (ma direkt 8)

 

Kort genomgång, häfte beräkna förändringen i procent. Eget arbete i boken. Läxa om inte klar.

 

Gröna uppgifter: s.174-176

 

Blåa uppgifter:

s.188-190

 

v.18

 

Repetition om procent: Beräkna delen. (177 och 191)

 

Kort genomgång, häfte om procentberäkningar.

Eget arbete i boken. Läxa om inte klar.

 

 

Förändringsfaktor:

Vi går igenom det nya begreppet. (s.178 och 192-193)

 

Genomgång i form av PowerPoint. Eleverna får ett lektionshäfte med genomgången och exempel. De får arbetsblad att arbeta med.

 

Beräkna förändringen med förändringsfaktor

(s180)

 

Genomgång i form av PowerPoint. Eleverna får ett lektionshäfte med genomgången och exempel. De får arbetsblad att arbeta med.

 

När förändring är mer än 100%

(s.181)

 

Genomgång i form av PowerPoint. Eleverna får ett lektionshäfte med genomgången och exempel. De får arbetsblad att arbeta med.

 

Gröna uppgifter: s.177-181

 

Blåa uppgifter:

s.191-193

 

v.19

 

Jämför med procent.  

(s.182-183 och 194)

 

Kort genomgång, sedan diskussions arbete och eget arbete i boken.

 

Eleverna får ett lektionshäfte med genomgång och exempel

 

Diagnos

Eget arbete

Eget arbete

Gröna uppgifter: s.182-183

 

Blåa uppgifter:

s.194

+

Börja öva inför provet kolla på Diagnosen

 

 

v.20

 

Problemlösning med procent: Vi övar på problemlösning, det är det eleverna har svårt med. Vi lägger ner 3 lektioner på att lösa problem.

 

Vi har en kort genomgång om tips och tricks för att lösa problem. Sedan arbetar vi i grupper med att lösa uppgifter.

 

Vi rättar allt tillsammans.

Problemlösning med procent: Vi arbetar i grupper med att lösa uppgifter.

 

Vi rättar allt tillsammans.

 

Vi har lite svårare uppgifter än gårdagens på tavlan.

Problemlösning med procent: Eleverna får arbeta ensamma med att lösa problem.

Prov

 

2 delar en utan miniräknare och en med.

Röda uppgifter:

s.200-201

 

 

Matriser

Ma
Matematik 7 - 9

E
C
A
Problemlösningsförmåga
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begreppsförmåga
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Procedurförmåga
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
Föra och följa matematiska resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikationsförmåga
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: