Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - tekniska lösningar i vardagen

Skapad 2019-04-23 14:15 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Teknik
Vi ska arbeta med vanliga tekniska system i hemmet och samhället. Vi ska prata om några delar i systemen och hur de samverkar. Vi ska även arbeta med hur tekniska lösningar i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Innehåll

 

 Bedömning:

Redogöra för dina kunskaper i en googlepresentation alternativt en faktatext eller tidningsartikel. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 20-23, vt -19.

 

Begreppslista:
Tekniska system, nätverk, datakommunikation, återvinning, säkerhet, teknik, digital miljö, tekniska lösningar och förändring. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk. 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan ... enkla tekniska lösningar i vardagen och ... för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
På väg mot
...beskriva och ge exempel på ...några ingående delar som samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar
...förklara ...hur några ingående delar samverkar... och visar då på andra liknande lösningar.
Kunskapskrav
Eleven kan på ett ... sätt beskriva och ... några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På väg mot
...enkelt ...ge exempel på
...utvecklat ...visa på samband mellan
...välutvecklat ...visa på samband mellan
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att ... möjliga idéer till lösningar samt utforma ... fysiska och digitala modeller. Under arbetsprocessen ...
På väg mot
...pröva ...enkla ...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...pröva och ompröva ...utvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
...systematiskt pröva och ompröva ...välutvecklade ...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav
Eleven gör ... dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet ... är synliggjord.
På väg mot
...enkla ...till viss del
...utvecklade ...relativt väl
...välutvecklade ...väl
Kunskapskrav
Eleven kan föra ... underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
På väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: