Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östergården/ Matematik

Skapad 2019-04-23 14:28 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: maj

Förskolans namn: Håstaby

Grupp: Östergården

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum: 20190423

Planeringen Upprättad av: Anna & Carina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas? Matematik
-
Vilka målområden i läroplanen berörs?

se nedan ....
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- samarbete , problemlösningrespekt, självkänsla , tillit , delaktighet, kreativitet

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-I den mån går vi iväg till skogen för att ha matematik, titta vad vi har för matematik runt omkring oss.
Vi gör en tankekarta, dagliga samtal, titta på mattelandet i Ur skola


 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumentation , lärprocessvägg & Unikum

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

Ja vi har nått våra mål , Vi har sett att barnen tillsammans löser olika problem, att de är intresserade och delaktiga. alla vågar prova-stärker självkänslan

Titta påmattelandet- Katten musen tiotusen
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

alla barnen har fått gått på upptäcksfärd i skogen där de har mätt träd. Plockat pinnar och lagt i storleksordning. Utematte med uppdragskort och Kims lek.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

Barnen pratat mycket om begreppen längs, störst,mm. Vi har låtit barnen provat och undersökt.
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

fortsätta att utmana barnen i vardagen , jobba vidare med nya matematik begrepp och utmaningar vid nästa matematik månad.
-Utvärderingen gjordes av: Anna 0ch Carina

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: